ДНЗ "Сонечко", Привітне
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Функціонування ДНЗ у 2017-2018 н.р. регламентується нормативно-правовими документами, зокрема:

 1. Конституцією України.
 2. Конвенцією «Про права дитини». – 1991.
 3. Законом України «Про освіту». -1991.
 4. Законом України «Про дошкільну освіту». – 2001.
 5. Національною доктриною розвитку освіти. -2002.
 6. Законом України «Про охорону дитинства». -2001.
 7. Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття).
 8. Законом України «Про мови». – 2003.
 9. Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція)     наук.керівник Богуш А.М.Наказ МОН молодь спорт від 22.05.2012 № 615;
 10. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років .Наук. кер.Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У.,Кудикіна Н.Лист МОН від 08.12.2010 № 1/11-11177;
 11. Методичнимирекомендаціями до програмивиховання і навчаннядітейвіддвох до семи років «Дитина»   наук.ред. Кудикіна Н.В., Кузьменко В.У Лист ІІТЗО від 05.07.2010 № 1.4/18-Г-474;
 12. Програмою художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.),
 13. Положенням про дошкільнийнавчальний заклад, затвердженимпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 12.03.2003 р. №305;
 14. Наказом Міністерстваосвіти і науки Українивід 28.10.2008 р. №985 «Про затвердженняІнструкції з організаціїохоронижиття і здоров’ядітей у дошкільнихнавчальних закладах»;
 15. Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України № 298/227 від 17.04.2006 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;
 16. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 року № 1059 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах";
 17. Інструктивно-методичним листом Міністерстваосвіти і науки України №1/9-455 від 03.07.2009р. «Плануванняроботи в дошкільнихнавчальних закладах»;
 18. Інструктивно-методичним листом Міністерстваосвіти і науки України №1/9-388від 16.08.2010р. «Фізичнийрозвитокдітей в умовахдошкільногонавчального закладу»;
 19. Інструктивно-методичним листом Міністерстваосвіти і науки України № 1/9-388від 25.05.2012р. «Про організаціюроботи в дошкільнихнавчальних закладах у 2012/2013 навчальномуроці»;
 20. Інструктивно-методичним листом Міністерстваосвіти і науки України №     від 27.08.2004р. «Організаціяфізкультурно-оздоровчоїроботи в ДНЗ»;
 21. Інструктивно-методичним листом МОН молодь спорт №1/9-198 від 16.03.12 року «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»;
 22. Статутом Дошкільного навчального закладу «Сонечко».
 23. Інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 року №1/9-322 «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».
 24. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305  «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ№1124(1124-2009-п)   від 05.10.2009;№1204 (1204-2011-п ) від 16.11.2011; № 28 (28-2014-п ) від 22.01.2014;№530 (530-2015-п ) від 29.07.2015).
 25. Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.03.2016р. №234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016р. за № 563/28693 (лист Міністерства освіти і науки України від 25.05.2016р. №2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».        

Логін: *

Пароль: *