ЗДО"Сонечко"с.Привітне
Могилів-Подільський район,Вінницька область

Функціонування ДНЗ у 2021-2022 н.р. регламентується нормативно-правовими документами, зокрема:

Функціонування закладу освіти с.Привітне у 2021-2022 н.р. регламентувалося нормативно-правовими документами, зокрема:

 

 1. Конституцією  України
 2. Законом України „Про освіту”
 3. Законом  України „Про дошкільну освіту”
 4. Законом України „Про мову"
 5. Законом України „Про охорону праці”
 6. Законом України „Про дорожній рух”
 7. ЗакономУкраїни „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
 8. Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті
 9. Базовим компонентом дошкільної освіти
 10. Концепцією  виховання дітей та молоді в національній системі освіти
 11. Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності
 12. Концепцією „Сім’я і родинне виховання”
 13. Конвенцією про права дитини.
 14. Декларацією прав дитини.

15.Програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» 2020, Наук. кер.Огнєв”юк В.О..Лист МОН від 27.03.2020 № 1/11-4960.                                                            

16.Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів.

17. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 1. Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затверджена розпорядженням КМУ від 14.04.2021 № 366-р.

 

 

 1. АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ:

 

- від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад" (Постанова КМУ №86 від 27.01.2021 «Про внесення змін до постанови від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"»

- постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 787  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року»

- Постанова КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 № 305.

-  Постанова КМУ «Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 28.07.2021 № 786.

- Лист МОЗ щодо організації харчування в закладах освіти від 22.06.2021 № 26-04/18273/2-21.

  - Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530» від 28.07.2021 № 769.

- постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 787  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року»

 1. Наказами Міністерства освіти і науки України:

- від 06.10.2010 N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

 

- від 12.01. 2021р. № 33 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти

 

- від 16 квітня 2018 року № 372 "Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти"

-від 17.04.2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

- від 01.10.2012 року № 1059 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах";

- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 04.08.2000 № 1222.

 

 

 1. Листами Міністерства освіти і науки України:

 

 • Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"

 

 • Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

 

 • Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.12 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

 

 • Лист МОН України від 20.04.2015 року №466 "Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності"

 

 • Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-169 від 02.04.15 року "Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

 

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 12.10.15р. №1/9-487 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

 

 • Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-535 від 06.11.15 року "Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі"

 

 • Лист МОН від 25.07.2016 № 1/9-396 “Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах”

 

 • Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456" Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах"

 

 • Лист МОН від 20.10.2016 р. № 1/9-561 "Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами"

 

 • Лист МОН України № 1 /9 -219 від 23.04.2020 р. «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину»

 

- Лист МОН України № 1 /9 -269 від 25.05.2020 р. «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти».

- Лист МОН України від 07.07.2021р. № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік»;

          - Спільний лист МОН України та МОЗ України від 07 липня 2021 р. № 1/9-347  / 26-04/19995/2-21 «Щодо окремих питань  організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти»;

       -  Лист МОН України від 16.07.2021 р. № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. та щодо формування в дітей і учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;

       - Лист МОН України від 16.07.2021 р. № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н.р.»;

      - Лист МОН України від 23.07.2021р. № 1/10 - 3101 «Щодо особливостей організації навчання»;

       - Лист МОН України від 10.08.2021р. № 1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»;

       - Лист МОН України від 09.08.2021р. № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»;

        -Лист МОН України від 30.08.2021р. № 436 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році».

-Лист Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2020 року № 1/9-406 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину»,

-  Лист МОН України від 16.07.2021 р. № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н.р. та щодо формування в дітей і учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;

      - Лист МОН України від 23.07.2021р. № 1/10 - 3101 «Щодо особливостей організації навчання»;

       - Лист МОН України від 10.08.2021р. № 1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»;

       - Лист МОН України від 09.08.2021р. № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»;

- Лист МОН України від 28.08.2021р. № 433 «Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році»;

 1. Статутом дошкільного навчального закладу «Сонечко».

22. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затверджене наказом МОН від 26.12.2017 № 1669.

23.Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності, наведені у листі МОН від 29.07.2020 № 1/9-406.

 

 24.Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки   України від 24.03.2016р. №234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016р. за № 563/28693 (лист Міністерства освіти і науки України від 25.05.2016р. №2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».   

 

 

25.     Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19) ».

26. Матеріалами ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після COVID-19»

27. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом МОН від 04.11.2010 № 1055.

28. Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу, затверджені наказом МОН від 28.12.2019 № 1646.

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *