ЗДО"Сонечко"с.Привітне
Могилів-Подільський район,Вінницька область

Утримання дітей в закладі

Дані про середню вартість утримання однієї дитини в 2016 році в ДНЗ с.Привітне

Дані про середню вартість утримання однієї дитини в 2017 році в ДНЗ с.Привітне
 

Дані про середню вартість утримання однієї дитини в 2019 році

в ДНЗ с.Привітне


 

№ п.п


 

Населений пункт,

№ ДНЗ

Середня вартість утримання однієї дитини

у 2019 році

(грн)

В тому числі

виділено з бюджету (кошти власника) (на одну дитину)

залучено позабюджетних коштів (батьківська плата за харчування тощо)                           (на одну дитину)

1

с.Привітне

«Сонечко»

27529

26901

628

Таблиця № 2

         Дані про середню вартість утримання однієї дитини в 2019 році

в ДНЗ с.Привітне (за бюджетні кошти)


 

№ п.п


 

Населений пункт,

№ ДНЗ

Середня вартість утримання однієї дитини

у 2019 році

(грн)

В тому числі на:

харчу вання однієї дитини

(без батьківської плати)

комуна льні послуги          (на одну дитину) (вугілля, ел.енергія, вода тощо)

заробітну плату          (на одну дитину)

(всім праців никам)

тощо (ремонти, поповнення матер бази, тощо)             (на одну дитину)

вказати що саме

1

с.Привітне,

ДНЗ «Сонечко»


 

26901

2023

2492

21664


 

722


 


 

Всього на утримання садочка витрачено – 688239 грн.


 

    Завідувач ДНЗ                           О.В.Пащенко

                               Сільський голова                        Т.М.Кретюк


 

 

 

 

 

Таблиця № 1

        Дані про середню вартість утримання однієї дитини в 2018 році

в ДНЗ с.Привітне
 

№ п.п
 

Населений пункт,

№ ЗДО

Середня вартість утримання однієї дитини

у 2018 році

(грн)

В тому числі

виділено з бюджету (кошти власника) (на одну дитину)

залучено позабюджетних коштів (батьківська плата за харчування тощо)                           (на одну дитину)

1

с.Привітне

«Сонечко»


 23 866,38

 


 22 977,46

 


888,92

 

Таблиця № 2

         Дані про середню вартість утримання однієї дитини в 2018 році

в ДНЗ с.Привітне (за бюджетні кошти)
 

№ п.п
 

Населений пункт,

№ ДНЗ

Середня вартість утримання однієї дитини

у 2018 році

(грн)

В тому числі на:

харчування однієї дитини

(без батьківської плати)

комунальні послуги          (на одну дитину) (вугілля, ел.енергія, вода тощо)

заробітну плату          (на одну дитину)

(всім праців никам)

тощо (ремонти, поповнення матер бази, тощо)             (на одну дитину)

вказати що саме

1

с.Привітне,

ЗДО«Сонечко»

22 977,46


 

2 265,76


 

1 398,08


 

18 837,14 


 

476,48


 
 
 
 
 
 
 


 
 

Логін: *

Пароль: *