ЗДО"Сонечко"с.Привітне
Могилів-Подільський район,Вінницька область

звіт завідувача за 2019-2020 н.р.

         

                                                                       
 

                                                  ПРОТОКОЛ № 3

загальних зборів трудового колективу,батьків та громадськості

                                                                                                                                                        від 21 серпня 2020 року

Присутні:

                  --- колектив ДНЗ -    8 чоловік

Запрошені:

                    --- сільський голова Кретюк Т.М.

                    --- голова БК  Гаврилюк Х.Р.

Порядок денний

1.Вибори голови та секретаря зборів.

2. Звіт керівника про роботу закладу у 2019– 2020 навчальному році .

2. Вибір лічильної  комісії.

СЛУХАЛИ:

1.Слухали:  Кушнір Л.М. запропонувала обрати голову зборів та секретаря. 

   Ухвалили: за підсумками голосування  обрали голову зборів Пасєку Л.М. та секретаря Буру Н.А.   


 

2.Слухали : Пащенко О.В. «Звіт керівника про роботу закладу  у  2019-2020 навчальному році  (додається)

ВИСТУПАЛИ:

1. Бура Н.А.,   вихователь,   яка відзначила, що Пащенко О.В. - керівник який працює творчо, не залишає без уваги будь-яке питання, чого  воно не стосувалося б: здоров’я дитини, батьківської допомоги, проблем розвитку та виховання, організації свят, конкурсів, виставок тощо. Наголосила, що Оксана Василівна має харизму, лідерські якості.  Головні правила, якими завідувач керується у роботі – це відкритість, чесність, сумлінне виконання своїх обов’язків. Наголосила ,що завідувач– вимоглива принципова людина, яка все робить для того, щоб дітям в садочку було затишно. Оксана Василівна щиро вболіває за свій садок.  Висунула пропозицію роботу завідувача оцінити на «задовільно».

2.Гаврилюк Х.Ю. - голова батьківського комітету, наголосила на важливих завданнях, які стоять перед дошкільним закладом. Відмітила, що високо оцінює роботу керівника . Вона вміє уміло запросити батьків до співпраці з метою створення необхідних умов у дошкільному закладі. Відмітила такі риси керівника як принциповість, дисциплінованість по відношенню до себе і до працівників. Висловила подяку завідувачу за організацію роботи. Зауважила,  що багато батьків  дуже задоволені тим, як навчають  і виховують дітей у садку. Запропонував визнати роботу Пащенко О..В. «задовільною».

3. Кретюк Т.М. - сільський голова, зауважила, що завідувач детально охарактеризувала роботу ДНЗ. Наголосила, що між сільською радою і дошкільним закладом налагоджена співпраця. Відмітила, що Пащенко О.В. завжди шукає різні шляхи вирішення проблем садка, враховуючи недостатнє фінансування. Відмітила, що видно результати плідної праці керівника: в садочку і на території завжди чисто, охайно; діти з задоволенням йдуть в садок,    добре організоване харчування, на високому рівні  здійснюється освітньо-виховний процес. Висловила  вдячність працівникам  за їхню  важку і нелегку працю  та завідувачу, як організатору плідної діяльності колективу. Підтримала  пропозицію про задовільну роботи керівника.

3.Вибір  лічильної  комісії.


 

Слухали: Жук Т.Г., яка зачитала протокол №1(додаток №1)засідання лічильної комісії про розподіл обов’язків .

Ухвалили : Протокол №1 засідання лічильної комісії затвердити .

Слухали: голову лічильною комісії  Жук Т.Г., про підсумки таємного голосування  за підсумками роботи лічильної комісії.

Ухвалили : Протокол №2 (додаток №2) затвердити .


 

                                                                                                                Додаток №1

Протокол №1

Засідання лічильної комісії

за підсумками таємного голосування

21 серпня 2020 року                                                               ДНЗ с. Привітне

Присутні :

 Бура Н.А.- член комісії ;

 Жук Т.Г..-член комісії ;

Гаврилюк Х.Ю.- член комісії .

Слухали: Про вибори голови лічильної комісії .

Ухвалили :Обрати головою лічильної комісії за підсумками таємного голосування Жук Тетяну Григорівну.

                           

                                                                                              Додаток №2
 

Протокол №2

Засідання лічильної комісії

21 серпня 2020 року                                                               ДНЗ с. Привітне

Слухали: Про підсумки таємного голосування за підсумками роботи лічильної комісії .

У голосуванні брали участь  10  членів  конференції .

Бюлетенів – 10.

Ухвалили : за підсумками  таємного голосування роботу завідуючої ДНЗ вважати :

       «задовільно » - «10».

       «незадовільною » - « 0 ».

В цілому роботу завідуючої вважати « задовільною ».


 

Голова конференції                                    Л.М.Пасєка

Секретар                                                         Н.А.Бура


 

ЗВІТ

керівника

дошкільного

навчального закладу

с. Привітне Обухівської сільської ради

Мурованокуриловецького району

Вінницької області

Перед колективом, батьками та громадськістю

за 2019/2020 навчальний рік


 

Підготувала: завідувач дошкільного навчального закладу с. Привітне

Пащенко Оксана Василівна

2020 р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».


 

 Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління  навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.


 

Загальна характеристика


 

Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Привітне Обухівської сільської ради функціонує з вересня 2001 року. Дошкільний заклад знаходиться в пристосованому приміщенні, за ліценцією розрахований на 35 місць, працює за  9 годинним режимом роботи, що відповідає запитам і побажанням батьків. Мова навчання українська. Кількість груп – 1 різновікова. В поточному навчальному році виховувалось 23 дітей.

Режим роботи ДНЗ: 5 денний з 7:45 до 16:45

Групові приміщення частково забезпечені новими меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Порядок прийняття дітей у ДНЗ здійснюється згідно Статуту ДНЗ.

Заклад готовий до роботи в умовах карантину(закуплено засоби індивідуального захисту, проведено ремонтні роботи). Усі працівники пройшли  медичний огляд.


 


 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


 

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ були охоплені усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.


 

У 2019/2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ.Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.


 

Кадрове забезпечення


 

Дошкільний заклад  в повному обсязі укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 2 педпрацівники: завідувач, вихователь, З вищою освітою – 2 педагога.


 

Педагоги ведуть постійну пошукову роботу з метою підвищення якості навчально-виховного процесу. В своїй роботі користуються новими технологіями, які вивчаються із різних методичних видань.


 

У 2019/2020 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.  В 2020 році завідувач пройшла курси  підвищення кваліфікації у ВАНО та курси з цивільного захисту.

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.


 

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.


 

МЕТОДИЧНА РОБОТА


 

З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.


 

З метою реалізації загальної мети - надання якісних послуг, забезпечення соціального захисту та прав дитини, формування в дошкільника цілісної картини світу, творчого ставлення дитини до життя та гармонійного особистісного розвитку дошкільника дошкільний навчальний заклад на 2019/2020 навчальний рік визначав такі цільові пріоритети:


 

           1.Прожовження роботи щодо виховання в дітей любові до рідного краю , та традицій свого народу.

           2.Розширення та збагачення знань, умінь, практичних навичок дітей дошкільного віку для вирішення економічних

               потреб сьогодення.

   3.Забезпечення умов для реалізації життєвих компетенцій дитини засобами трудового виховання..

У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив ДНЗ працював над темою : «Патріотичне виховання дітей засобами ознайомлення дошкільнят з культурою, побутом і звичаями рідного краю»


 

Виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи у 2019/2020 навчальному році, ураховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначив основні завдання на 2020/2021 навчальний рік:

Забезпечити формування у дітей необхідних компетенцій, навичок    самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії  у соціумі шляхом створення  багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації  індивідуальних творчих потреб кожної дитини.


 

    2. Продовжувати розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками  національно - патріотичного виховання.

 

   3.  Забезпечити сучасні належні умови для розвитку дітей враховуючи їх індивідуальні особливості, ступінь і характер розвитку,враховуючи вимоги сьогодення .


 

    Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020навчальному році. Я оформила підписку електронного журналу «Управління закладом дошкільної освіти» .

Продовжує працювати сайт ДНЗ.У серпні 2020 року підключено заклад до мережі інтернет.


 

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


 

Основним акцентом у освітньо - виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти та інноваційну технологію; дітям було надано можливість для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків у групі.

На підставі аналітичного зрізу рівня розвитку дітей проведеного педагогами ДНЗ, отримано наступні результати:


 

Високий рівень – 1 вихованців;

Достатній рівень – 2 вихованці;

Середній рівень –2 вихованці;

Низький рівень – 0 вихованців.


 


 

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ


 

До школи у 2020 році підуть 5 дітей.


 

Робота дошкільного закладу з школою, велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ та школи», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Для реалізації цих завдань:


 

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;


 

- вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників улаштовували екскурсії, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та приміщенням першокласників;


 

Заходи щодо охоплення дітей 5- річного віку.


 

З метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести (семи) років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом, до складу якої входять педагогічні працівники.

Так станом на початок  2019-2020 навчального року всі діти 5-ти річного віку охоплені дошкільною освітою. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.


 

Якість реалізації освітньої програми


 

 Освітньо-виховна робота в ДНЗ змінюється відповідно до Законів України «Про засади державної мовної політики», «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, основу якого становить забезпечення належних умов для здобуття дошкільної освіти, роль якої визначена пріоритетною у становленні та розвитку особистості дитини.


 

У своїй діяльності вихователі враховували інтереси, можливості i потреби дітей, користуючись нововведеннями, розглядаючи різноманітні варіанти співвідношень зміст в змісті, технологіях, організацій освітньо-виховного процесу, створюючи просторове предметно-розвиваюче середовище для кожної дитини, спираючись на Конвенцію про права дитини, Закон України «Про охорону дитинства».


 

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є заняття яке складається з різних розділів програми. Вихователі планують та проводять індивідуальні групові форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, підсумкові та інші.


 

Складаючи розклад занять, ми планували заняття у першій половині дня, а у другій  більше заняття за інтересами.

Збереженням та зміцненням фізичного розвитку дітей та їх здоров’я, створенням оптимального рухового режиму в ДНЗ займалася вихователь Н.В.Пасєка  та завідувач у другу половину дня.. Основу її роботи складали заняття з фізичної культури, рухливі ігри та самостійна ігрова діяльність дітей.

Протягом року проводились свята та розваги відповідно до програмових вимог, заплановані в навчальному році.


 

Враховуючи сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в ДНЗ впроваджуються альтернативні методики навчання.


 

Вихователями були зібрані відповідні матеріали, придбана відповідна методична література. Впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології колектив досяг значних успіхів у підготовці дітей до навчання у школі.

Навчались ми за програмою «Дитина».

Протягом навчального року педагогічний колектив нашого закладу вирішував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та удосконалення організації навчально-виховного процесу у 2019/2020 навчальному році.


 

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.


 

Організація роботи з сім'ями вихованців


 

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:


 

 батьківські збори;

 спільні виставки, участь у святах, спортивних розвагах;

надання благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних матеріально технічних умов щодо перебування дітей у закладі.

 


 

Організація харчування у ДНЗ


 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування дітей здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом МОН України.


 

Питанню якісного харчування в ДНЗ приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю.

В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування,що надходять від постачальника.


 

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості.


 


 


 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей

та педагогічних працівників.


 

В дитсадку організовано триразове харчування дітей.

Щорічно діти проходять диспансерний огляд лікарів-фахівців.

Працівники ДНЗ двічі на рік проходять медичний огляд.


 

Всі педпрацівники мають щорічну відпустку з виплатою коштів на оздоровлення. Для покращення роботи в ДНЗ залучається батьківська громадськість. Кожного кварталу проводяться батьківські збори, на яких вирішуються нагальні питання.


 

Робота по зміцненню матеріально-технічної бази ДНЗ


 

 У 2019/2020 н.р. на покращення матеріально-технічної бази закладу було використано наступні  бюджетні кошти:


 

батьківська спонсорська допомога:

миючі та дезінфікуючі засоби. закуплено туалетний папір,серветки,паперові рушнички,щітки для побілки( 1300грн.)

укомплектовано аптечку для вихованців ЗДО.

за кошти сільської ради було:

Проведено слідуючі  ремонтні роботи до підготовки закладу до 2020-2021н.р. (використано бюджетні кошти – 3410 грн.)

фарбування та побілка фасаду;

фарбування ігрового майданчика;

побілка стін у коридорі , столові,кухні та групових приміщеннях,котельні.

Сільською радою закуплено  антисептик на суму 320грн.


 


 

Підсумок


 

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) .


 

Вихователі та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сім’я була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини. Через те батьки є частими гостями в садочку: разом з дітьми вони на святах, організовують виставки, приймають участь в спортивних розвагах, допомагають вихователям у створенні ігрових зон та озелененні групи та майданчика.


 

Наприкінці року проводиться анкетування батьків з питань діяльності ДНЗ, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями стосовно харчування, навчання та підготовки дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження, викладені батьками, адміністрація своєчасно реагує і усуває недоліки .


 

Щиро дякуємо за надану допомогу всім, хто був небайдужий до наших проблем. А ми з свого боку i надалі будемо дотримуватися самого головного завдання ДНЗ – це охорона життя i здоров'я кожного вихованця i всебічний його розвиток.


 

Рішення загальних зборів колективу та громадськості (протокол №3 ,від 21.08.2020 року)


 

Вважати роботу завідувача ДНЗ «Сонечко»с.Привітне в 2019/2020 навчальному році задовільною ( «за» -10, «проти» - 0, «утрималися» -0).


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Логін: *

Пароль: *